Kontaktinfo

Østmarka skole
John G. Mattesonsvei 13
0687 OSLO

Tlf: 47 97 97 77


E-post: post@ostmarka.gs.oslo.no

"På Østmarka møtte jeg dyktige og engasjerte lærere som gav meg god undervisning og tett oppfølging. I tillegg til å få god fagkunnskap, venner og mange positive erfaringer, har jeg også blitt stimulert til å innarbeide gode vaner og ta valg som kan hjelpe meg videre i livet." - Francesca, avgangselev våren 2010
"Østmarka var skolen jeg gikk på i ti år. Jeg trivdes veldig der, jeg følte jeg kunne le og ha det moro med både lærere og elever. Det jeg savner mest fra Østmarka er felleskapet. Det er sjeldent at en elev blir så knyttet til en skole som jeg ble." - Samuel, avgangselev våren 2009

Kalender

Hilsen fra rektor

Tro. Håp. Oppnåelse. Østmarka skole ønsker deg velkommen til å delta i et rikt og stimulerende læringsmiljø, hvor du vil bli utfordret til å vokse både faglig, sosialt og åndelig.

Som elev ved vår skole vil du være del av et lite klassefellesskap, hvor du ville oppleve tette og nære bånd til både medelever og lærere. Vi får ofte tilbakemelding fra våre elever om at de ser på Østmarka skole som sin utvidede familie. Mange av våre tidligere elever velger også å holde kontakten med skolen etter at de er ferdige her. Som i en familie vil du bli sett og oppmuntret i din utvikling. Som i en familie må du også forvente at det blir stilt krav til din oppførsel, både i forhold til deg selv og til dine omgivelser. Vi forventer at du gjør ditt beste ut i fra ditt nivå. Vi vil legge til rette for at du skal utvikle dine talenter mens du er elev ved vår skole. Sammen kan vi nå nye høyder.

Østmarka skole er en kristen grunnskole som drives med offentlig støtte etter privatskoleloven. Skolen eies og drives av fire Adventkirker i Oslo-området. Vi har elever med ulik tros- og livssynsbakgrunn.  Målet med skolen er å utdanne til tjeneste for Gud og medmennesker, med Jesus som vår venn og hjelper. Solidaritet og empati er viktige verdier hos oss. Dette kommer blant annet til uttrykk ved at du som elev får være med og bidra til vår årlige innsamlingsaksjon. Vi bruker hvert skoleår en uke på å samle inn et stort beløp til prosjekter i utviklingsland. Hos oss er du med og gjør en forskjell for mennesker andre steder i verden.

Skolen vår ligger på Ulsrud rett ved marka, som blir tatt i bruk av både elever og lærere. Vi setter fokus på helse og livsglede. Uansett hvilket trinn du går på vil du ha mulighet til å være med og ha fysisk aktivitet hver dag. Mange av lærerne her trener på fritiden og vil oppmuntre deg til å være aktiv på ulike måter. Hos oss vil du også lære å lage vegetarisk mat. Vi ønsker at elevene våre skal være sunne og glade mennesker som får mest mulig ut av livet.
Dersom du og foreldrene dine er interessert i at du skal bli elev hos oss på Østmarka, så ta kontakt med skolen for mer informasjon om mulig opptak.

Nytt

Takk til alle som ga til Hjelpeaksjonen 2014!

Østmarka skole takker alle som tok i mot elevene våre på en hyggelig måte når de var ute for å samle inn penger til Hjelpeaksjonen 2014! Elevene samlet inn i overkant av 154 000 kr. Pengene vil bli distribuert av hjelpe- og bistandsarganisasjonen ADRA. Hovedfokuset for innsamlingen i år var utdanning i Myanmar (Burma).
15.09.2014

Besøksdag 7. mai 2014

Onsdag 7. mai er det besøksdag for elever som er interessert i skoleplass på Østmarka skole.Påmelding skjer til skolens epostadresse innen mandag 5. mai. Skoledagen varer fra 08.30-12.20 for besøkende til 1. og 2. trinn, og fra 08.30-14.00 for besøkende til 3.-9. trinn. Ta med mat og drikke.
22.04.2014

Ny søknadsfrist fra og med skoleåret 2014/15

Skolestyret har vedtatt at fristene for å søke om skoleplass fra og med skoleåret 2014/15 er som følgende: Til 1. trinn: 1. februar/sekundæropptak 1. april Til 2.-10. trinn: 1. april/sekundæropptak 1. juni
25.09.2013

Takk til alle som ga til Hjelpeaksjonen 2013!

Østmarka skole takker alle som tok i mot elevene våre på en hyggelig måte når de var ute for å samle inn penger til Hjelpeaksjonen 2013! Elevene samlet inn i overkant av 148 000 kr. Pengene vil bli distribuert av hjelpe- og bistandsarganisasjonen ADRA. Hovedfokuset for innsamlingen i år var utdanning i Sør-Sudan.
24.09.2013

Velkommen til skolestart 2013/14!

Første skoledag er mandag 19. august. Elevene på 1. trinn møter kl. 09.00. Elevene på 2.-10. trinn møter kl. 10.00.
13.08.2013

RSS